• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja

Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw:

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Publiczne Przedszkole Nr 6 „ Pod Jarzębiną” w Czerwionce - Leszczynach przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, opieki nad dziećmi, kadr, finansów i inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy Prowadzone:

 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie informacji o dziecku,
  • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 2. Sprawy Administracyjne:
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. Archiwum:
  • akta osobowe pracowników,
  • dzienniki zajęć przedszkola,
  • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
  • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,
  • dokumentacja Rady Rodziców,
  • dokumentacja finansowa przedszkola.
 6. Finanse Przedszkola:
  • sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane
  • są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi - dyrektor przedszkola
 2. Odpłatność za przedszkole - intendent przedszkola w ustalone dni każdego miesiąca (informacja dostępna na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku - wychowawcy poszczególnych grup.

Sposób załatwiania spraw:

 • sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie,
 • sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-08-11 13:25
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-08-11 13:35
Wytworzenie publikacji
Iwona Palarz 2021-08-11 13:35
Zatwierdzenie
Iwona Palarz 2021-08-11 13:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry