• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP

Plan dnia

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w każdej grupie wiekowej uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny psychicznej, jest dostosowany do potrzeb wychowanków i obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Określony jest czas na odpoczynek i relaks. W ciągu dnia nauczyciele przeprowadzają zabawy dydaktyczne, ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, wyciszające wykorzystują nagrania z różnorodną muzyką.

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci.

 • Kontakty indywidualne z rodzicami oraz dziećmi.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 • Czynności opiekuńcze.
 • Tworzenie okazji do wymiany informacji.

8.00 - 8.45 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • Zabawy integracyjne, ruchowe, kołowe ze śpiewem.
 • Zabawy konstrukcyjne.
 • Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych.
 • Zabawy z językiem angielskim.
 • Rysowanie.
 • Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • Ćwiczenia poranne.

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania.

 • Zabiegi higieniczno - sanitarne.
 • Czynności samoobsługowe.
 • Pełnienie dyżurów w starszych grupach.

9.00 - 9.30 Śniadanie.

 • Wpajanie zasad dobrego wychowania.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.30 - 11.45 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • Zajęcia dydaktyczne różnego typu.
 • Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych.
 • Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.
 • Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery.
 • Prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.
 • Obserwacje przyrodnicze.
 • Zabawy dowolne.

11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu.

 • Zabiegi higieniczno – sanitarne.
 • Czynności samoobsługowe.

12.00 - 12.45 Obiad.

 • Samodzielne spożywanie posiłków.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.
 • Praca dyżurnych.

12.45 - 13.20 Odpoczynek po obiedzie.

 • Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.
 • Czynności opiekuńcze.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych.

13.20 - 13.30 Rozchodzenie się dzieci.

13.00 - 14.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • Słuchanie bajek.
 • Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych.
 • Kółka zainteresowań.
 • Zabawy dowolne.

14.00 - 14.15 Podwieczorek.

14.15 - 16.00 Rozchodzenie się dzieci.

 • Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie..
 • Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci..
 • Prace porządkowe.
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi.
 • Kontakty z rodzicami.

Grupa popołudniowa - ramowy rozkład dnia

13.30 - 13.50 Schodzenie się dzieci.

 • Kontakty indywidualne z rodzicami oraz dziećmi.
 • Czynności opiekuńcze.
 • Tworzenie okazji do wymiany informacji.
 • Organizowanie zajęć dodatkowych.

13.50 - 14.00 Przygotowanie do obiadu.

 • Zabiegi higieniczno – sanitarne.
 • Czynności samoobsługowe.

14.00 - 14.45 Obiad.

 • Samodzielne spożywanie posiłków.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

14.45 - 17.00 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

 • Zajęcia dydaktyczne różnego typu.
 • Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych.
 • Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą.
 • Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe.
 • Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery.
 • Prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.
 • Obserwacje przyrodnicze.

17.00 - 17.15 Podwieczorek.

17.00 - 18.45 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • Zabawy integracyjne, ruchowe, kołowe ze śpiewem.
 • Zabawy konstrukcyjne.
 • Zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie..
 • Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci..
 • Rysowanie.
 • Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • Słuchanie bajek.
 • Tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

18.45 - 19.00 Rozchodzenie się dzieci.

 • Zabawy swobodne w sali.
 • Prace porządkowe.
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi.
 • Kontakty z rodzicami.
do góry