• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 15 17
  • lokalizacja
Strona główna/Informacja Publiczna/Działalność/Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-08-11 13:13
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwona Palarz 2021-08-11 13:12
Zatwierdzenie
Iwona Palarz 2021-08-11 13:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry