• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP

Prawa dziecka

Prawa dziecka

 1. „Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś  niedobrego”.
  (artykuł 33, 34,36 konwencji o prawach dziecka).
 2. „Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi, i mam prawo sam wybierać z kim się będę bawić”.
  (artykuł 13, 15, 16, 17 konwencji o prawach dziecka).
 3. „Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”.
  (artykuł 19, 28, 34, 36, 37 konwencji o prawach dziecka).
 4. „Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami”.
  (artykuł 9, 10 konwencji o prawach dziecka).
 5. „Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania”.
  (artykuł 16 konwencji o prawach dziecka)
 6. „Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych to jest moja sprawa”.
  (artykuł 2, 3, 4, 22, 23, 30 konwencji o prawach dziecka).
do góry