• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 431 15 17
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Kodeks Przedszkolaka

Kodeks Przedszkolaka

Kodeks Przedszkolaka
W każdej grupie funkcjonuje ustalony wspólnie przez nauczycieli i wychowanków „Kodeks przedszkolaka". Zawiera on najistotniejsze zasady i normy postepowania.
1. Jesteśmy dla siebie mili.
2. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
3. Wspólnie rozwiązujemy konflikty.
4. Pomagamy sobie w różnych sytuacjach.
5. Stosujemy zwroty grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia.
6. Mówimy spokojnym głosem.
7. Słuchamy wypowiedzi kolegów, nie przerywamy im.
8. Chodzimy powoli.
9. Dzielimy się zabawkami.
10. Bawimy się zgodnie.
11. Sprzątamy po sobie zabawki.
12. Kulturalnie zachowujemy się przy stole.

do góry