• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Regulamin wyjść na plac zabaw

Regulamin wyjść na plac zabaw

Regulamin wyjść na plac zabaw

Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” w Czerwionce - Leszczynach

Do przestrzegania tego regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola.

 1. Plac zabaw jest dostępny godzinach określonych przez ramowy rozkład dnia.
 2. W czasie pobytu w przedszkolu, dzieci korzystają z placu zabaw tylko w obecności nauczyciela.
 3. Przed wyjściem na plac zabaw, konserwator lub ogrodnik sprawdzają teren placu przedszkolnego, stan urządzeń ogrodowych oraz piaskownic.
 4. W trakcie wyjścia i pobytu na placu zabaw, grupie towarzyszą 2 osoby dorosłe.
 5. Dzieci podczas pobytu na placu zabaw, obowiązuje odpowiednie obuwie.
 6. Po przybyciu na plac zabaw, nauczyciel informuje dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych i konieczności zgłaszania się na wezwanie nauczyciela i zakaz oddalania się od grupy bez wiedzy nauczyciela.
 7. W razie znalezienia przez dziecko przedmiotów szklanych, ostrych itp., należy fakt ten zgłosić nauczycielowi.
 8. Wszystkie urządzenia placu zabaw, mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Przenoszenie sprzętu sportowego powinno się odbywać zgodnie z zaleceniem nauczyciela, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o niego - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 10. Opuszczenie terenu placu przedszkolnego przez dziecko, odbywa się tylko w razie konieczności i wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 11. Ostatnia osoba wychodząca z placu zabaw, jest zobowiązana do uprzątnięcia przyniesionego sprzętu.
 12. W czasie pobytu dzieci na podwórku bramy wejściowe są zamknięte. Za zamknięcie bram odpowiedzialny jest opiekun pierwszej grupy wychodzącej na plac zabaw w danym dniu.
do góry