• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja

Regulaminy

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnych przypadkach dzieci 2,5 letnie.
 2. Przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić z ważnego powodu, o którym należy powiadomić  dyrekcję placówki.
 3. Przedszkole pracuje od 630  do 1600 dzieci należy punktualnie przyprowadzać i odbierać z przedszkola.
 4. Ponieważ w przedszkolu istnieje elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z przedszkola, rodzice są zobowiązani do korzystania z karty czytnikowej kiedy dziecko wchodzi i wychodzi z przedszkola.
 5. Do przedszkola dzieci przychodzą pod opieką rodziców (dziecko oddane zostaje w sali pod opiekę pracownika placówki).
 6. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub inne osoby pełnoletnie, upoważnione do tego przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.
 7. Do przedszkola przychodzi dziecko czyste, schludnie ubrane i uczesane, a odzież powinna zapewniać dziecku swobodę i umożliwiać samodzielne ubieranie.
 8. W przedszkolu dziecko chodzi w obuwiu zmiennym. Wszystkie rzeczy dziecka powinny być odpowiednio oznakowane lub podpisane.
 9. Nie należy dawać dziecku do przedszkola zabawek i słodyczy.
 10. Dziecko chore ze względu na dobro innych dzieci może uczęszczać do przedszkola dopiero, po całkowitym zakończeniu leczenia.
 11. Nie wolno przyprowadzać dziecka w wypadku choroby zakaźnej np.: wszawica, świerzb, grzybica lub choroby pasożytnicze.
 12. Każdy oddział ma swoją salę zabaw i korzysta z placu zabaw.
 13. W przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach wynikających z realizowanych programów wychowania przedszkolnego oraz zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców.
 14. Informacji o uczęszczającym do przedszkola dziecku udziela nauczycielka pracująca w oddziale lub dyrektor i wicedyrektor.
 15. Dane osobowe zawarte w kartach zapisu służą wyłącznie pracy placówki.
 16. Statut przedszkola jest dostępny w kancelarii placówki.
 17. Skargi i wnioski są przyjmowane w godzinach pracy kancelari
 18. Informacje o życiu przedszkola umieszcza się w „Kąciku dla rodziców”, na stronie internetowej przedszkola, na facebooku.
 19. Rodzice powinni brać udział w życiu przedszkola, interesować się postępami i zachowaniem dziecka w przedszkolu, współdziałać z przedszkolem w procesie wychowawczym.
 20. Rodzice mogą zaoferować pomoc i własną pracę na rzecz przedszkola.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-07-05 09:26
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-08-11 13:00
Wytworzenie publikacji
Iwona Palarz 2021-08-11 12:59
Zatwierdzenie
Iwona Palarz 2021-08-11 12:59
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry