• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 431 15 17
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

23 02 2024 #Aktualności

Rekrutacja
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, na rok szkolny 2024/2025.

UWAGA!!!

Na rok szkolny 2024/2025 Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wprowadza elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem:

naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminaczerwionkaleszczyny

Plik do pobrania:

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Podstawa prawna:
Art. 131 ust.1-4, art. 133 ust. 1-3 oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr 21/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r.

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dotyczących naboru do klas piewrzsych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr 22/24 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2024 r.


Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, klas I-szych szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwa do uzyskania za poszczególne kryteria.

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych
Zgodnie z zapisami art. 131 ust. 1-4 UPO:

 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Kategoria: Pliki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 2024-02-23 Zarządzenie_rekrutacja_przedszkola_OP.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
Zarządzenie_rekrutacja_przedszkola_OP.doc 55KB -
doc 2024-02-23 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024_2025.doc
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024_2025.doc 134KB -
pdf 2024-02-23 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 86,19KB zobacz
do góry